T&K-kyky

Dorun noudattaa "teknologian innovaatioiden kehitystä edistävän" polkua ja ylläpitää suuria T&K-investointeja joka vuosi.Yrityksellä on erinomainen T&K-tiimi ja vahva tukitekninen voima sekä matriisijohtamisrakenne teknologian tutkimus- ja innovaatiotyön tehostamiseksi, mikä auttaa muodostamaan yrityksen T&K-keskuksen ydinkilpailukyvyn.

· 60 % - Senior ja keskitason tekniset kyvyt
· 3 Yhteistyöperusteet
Central South University
Hunanin tiede- ja teknologiayliopisto
Hunanin ensimmäinen normaali yliopisto
· Yli 60 patenttia ja sertifikaattia